Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programförklaring

 

Poesin är min rökbastu
Språket mitt nätverk
Kommunikationen den livsnerv
genom vilken vi färdas
mellan varandra
Länge leve Ordet

 

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal