Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

 

Liljor

 

Låt ljuset måla

de glömda orden
på dina kronblad
Kläd dina minnen
med stänk av bourgogne
Låt smycka dina drömmar
med knoppande liljor
Och väv dina sånger
med doften av hopp


Bevara detta ögonblick
i ett spektrum av ljus
Fördriv mörkret
med okuvad glädje
Släpp lös färgernas
besinningslösa dans
Innan solen går ner
över liljorna i din vas

 

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal