Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

 

Spelfågelsång

 

 

Gladsolar glittrar
        på sömndruckna
                            fönsterrutor
Skrattpärlor dansar 
        längs fasaderna 
                          
 i morgondis
Tallfingrar kittlar månen
              under hakan 
                    och vinkar till 
                             spelfåglarna


Ännu väntar nyputsade
           blänkskor vid
                      stängda dörrar
Ännu vilar välknutna
             skrytslipsar runt
                      svettiga halsar
Ännu vakar marknaden 
            med tomma ögon och 
                        giriga beskkäftar


Men vem kan hindra 
         gårdagens älvor 
                 från att dansa med 
                                dagens änglar
Vem kan hindra
          drömmarens sjungballong
                    från att lyfta 
                                  över taken
Vem kan hindra poeten
         från att äta frukost med
                 vemhelst hon behagar


Alltmedan gladsolar glittrar 
och skrattpärlor dansar 
medan gråmorgon ännu skiftar i guld

 

Innan den befriande spelfågelsången
drunknat i morgondagens
hotande larmrapporter

 

eller omärkligt slukats av
marknadens rovgiriga
vidöppna beskkäftar

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal