Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

 

Om Jag Bara Kunde

 

 

Om jag kunde
skulle jag samla
höstens alla färger
på en palett
för att måla dig
min kärlek
på himlens duk.

 

Om jag kunde
skulle jag samla
vinterhimlens alla stjärnor
att smycka dig
min älskade
och förgylla
din väg.

 

Om jag kunde
skulle jag samla
vårfåglarnas alla sånger
i en välljudande
himmelsk kör
till glädje för dig
och alla älskande.

 

Om jag kunde
skulle jag samla
sommarens alla blommor
i en stor bukett
som säger allt
och håller elden
vid liv.

 

Om jag kunde
skulle jag samla
årets alla dagar
i en skål av kristall
med snäckor av minnen
och skimrande hopp
på Kärlekens altare.

 

Om jag kunde
skulle jag samla
alla orden
i ett evigt Nu
att röra vid
din vackra själ
och säga dig min kärlek.

 

Om jag bara kunde…

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal