Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

 

Sprucken Spegel

 

 

En sprucken spegel i min hand är du
Reflex i tiden och rummet
Minnesbleka ögonblick
På irrvägar och hittstigar
I tillvarons djupaste sagoskogar

 

Varken då eller nu kan spåra
Den hemliga glädjen
I längtans gyllene katedraler
Och den gömda smärtan
I tystnadens katakomber

 

Endast reflexen i en sprucken spegel
Kan avslöja djupet i frånvaron
Eller närvarons storhet
I det som var och som är
Och vandrar bortom

 

Galaxer i minnenas ocean
Själarnas möte och sedan
Ekot av en spegelbild
En reflex av mig själv
En sprucken spegel är du

 

Kom säg mig igen vad du ser
Spegla min själ i morgondis
Sprid ljus över skuggburen farkost
I ett spektrum av skönhet
Spruckna spegel i min hand

 

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal