Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredsandsmåne

 

 

Bredsandsmåne över kalla tak
Över mörka vatten
Vilar stilla höjd över dunklet
Vandrar tyst med skuggor
vid jordens fötter

 

Naken som sanningen
Viskar inte, sjunger inte
Men bygger broar
Och månsjön lyser
starkast om natten...

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal