Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

 

Gåtan  (till min far)

 

 

Vi vandrar i en gåta  av stjärnor om natten
och himmelen som speglas på mörka vatten
En gåta är livet av värme och tvåsamhet
som likväl rymmer både kyla och ensamhet

 

Vi vandrar i en gåta av skratt och av tårar
av ålderdom och barndom, av höstar och vårar
En gåta är tiden ibland tycks den helt stå den still
ibland flyr den fortare än människan vill

 

Vi lever i en gåta av drömmar och längtan
av grusade förhoppningar och ändlös väntan
En gåta är dagens och nattens famn
ett sökande efter Kärlekens hamn

 

Vi vandrar i en gåta, är fångade av tiden
I Motsatsernas rike kämpar vi striden
En gåta är livet där svaret är gömt
i det som finns bortom allt det som vi drömt

 

Vi vandrar i en gåta där allt har ett slut
och där allting har en början som varit förut
En gåta är livet där allt måste dö
men döden är också livets frö

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal