Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

Peripeti

 

 

Hjärtats slag
               Välbehag
                     Famntag
                            Sänglag
                                     Bohag
                                 Barnbidrag
                                              Vardag
                                              Arbetslag
                                                   Handslag
                                                             Företag
                                                                      Anslag
                                                             Förlustavdrag
                                                                                    Avslag
                                                                                         Bakslag
                                                                            Hjärtsvag
                                                                Avskedsdag
                                                                   Bidrag
                                                       Korsdrag
                                                    Obehag
                                         Senadrag
                                 Hudutslag
                         Våtomslag
                            Avtag
         Hjärtats slag
             Spadtag
        Vilodag
Livets lag

 

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal