Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

 

Åtta Haiku-dikter

 

 

        - -  Höst - -

                  I

Skogens svarta tjärn
Speglar blek septembersol
Sommarn tar farväl


                  II                 
Frost på gula löv
Fågeln flyttat söderut
Kvar står du och jag

 

                  III

Träd på frusen mark
Naken bidar vilans tid
Trött av storm och regn

 

 

          - - Vind - -

                  IV

Stilla utan ord
Kommer du och går din väg
Saknad i ditt spår

 

 

        - - Vinter - -

                 V

Under lyktans sken
Faller flingor en och en
Marken väntar tyst

 

                VI

Salig i sin skog
Vilar vide sover björn
Månen ser därpå

 

                VII

Blå toner i kväll
Katten på fönsterbrädan
Sjunger månens hymn

 

 

            - - Vår - -

                VIII

Trädets nakna famn
Ropar efter solens ljus
Längtan i dess kropp

 

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal