Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

 

Själens Blommor

 

 

Språket ger färger
åt själens blommor
Anden ger dem liv

 

De små
nyss utslagna
doftar renhet

 

De rosa
med många knoppar
doftar framtidstro

 

De gula
praktfulla
doftar styrka

 

De mörkröda
i olika storlekar
doftar kärlek

 

De djupblå
oändligt vackra
som börjat tappa sina kronblad
doftar vishet

 

De torra vissnade
blommor av alla slag
doftar förnyelse och liv

 

Själens rika flora
hämtar näring
ur den mörka jordens
hemliga skafferi
    Vilar
under nattens timmar
    Dricker
morgonens dagg
    Slår ut
i full blom
under solens kyssar


Och från själens blomsterängar
stiger lovsången till livet

 

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal