Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

 

Man i Mörkret

 

 


Man i mörkret
din väg är svår
Hälsar ensamheten
där du går
Bakom dig
i sten och grus
din drömda framtid
utan ljus

 

Man i mörkret
din natt är lång
tomrum och kyla
blev din lott
en gång
Inom dig
en mängd farväl
som kära lämnat
i din själ

 

Man ur mörkret
ska du gå
Våga leva
och förstå
Framför dig
din ensamhet
tillintetgjord
för evighet

 

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal