Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

Ögonblick i Tiden

 

 

Ett ögonblick i tiden
för alltid en bild i minnet
ett ord i drömmen
en ristning i själen
en sten eller pärla på vägen

 

Ett ögonblick i tiden
faller genom rymderna
fladdrar förbi
En flaxande fågel
som lever sitt eget liv
och landar i evigheten

 

Ett ögonblick i tiden
fångas upp och bevaras
Varifrån kommer det
Vart är det på väg
Har det besökt
någon annan förut

 

Ett ögonblick i tiden
är ett spår av evighet
Rik är den människa
som förmår att bevara
ett ögonblick i tiden

 

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal