Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

 

Betraktelse

 

 

Händernas flykt över frostigt leende
            och månens stelbleka hjässa.

 

Späda toner bakom blåfrusna läppar
            och gnistrande tårglitter.

 

Drömmarnas vandring längs Vintergatan
            och stjärnornas stilla viskning.

 

Fladdrande lågor i tystkylig natt
            och ögats vidöppna fönster.

 

Ännu dansar änglar bakom gardinerna.

 

Varför sörja det som ännu är en gåta?

 

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal