Home     About me     Music     Poetry    Photo    Painting     Links     Contact

 

 

 

TJUGO UTVALDA DIKTER

 

Programförklaring

Åtta Haiku-dikter

Rikedom

Man i Mörkret

Ögonblick i Tiden

Till Eudora

Betraktelse

Spegel

Blues för en Ängel

Liljor

Spelfågelsång

Septembervän

Tidig Besökare

Dold Identitet

Om Jag Bara Kunde

Sprucken Spegel

Bredsandsmåne

Gåtan

Peripeti

Själens Blommor

 

 

ENGLISH POEMS

 

 

 

Spegel

 

Så många spår,
spår av fötter
som glömts,
som sköljts bort
vid dessa vita stränder
av längtan, glädje och sorg.

 

Så många tårar
i den fuktiga sanden,
så många skratt däröver,
så många sånger
som seglat över denna
himlens kalla böljande spegel.

 

Så många ord som lämnat
sina gömställen bland skuggorna,
så många drömmar,
så många böner
som viskats på denna plats.

Utan spår i sanden.

 

Kanske vågorna minns?
Kanske minnena vandrar över djupet?

 

Men när till sist
Tidens Spegel krossas,
skall dess skärvor
gömmas djupt i sanden
för att aldrig såra
de evigt unga fötter
som dansar till flöjtens toner
på dessa vita stränder.

 

Copyright © 2011  Maria Kimdal